Muzyka w okupowanej Polsce 1939-1945 Projekt i realizacja wystawy 2010-2011
Musik im okkupierten Polen / La musique en Pologne sous l’Occupation nazie 1939-1945
Wystawa w trzech wersjach językowych.

Założeniem wystawy było stworzenie ekspozycji mobilnej, prezentowanej w różnorodnych przestrzeniach publicznych.
Całościowe opracowanie obejmowało projekt elementów graficznych oraz systemu prezentacyjnego (wraz z ekranami do prezentacji wideo z projektorów, panelami z LCD i stanowiskami odsłuchowymi audio).
We Francji wystawa miała premierę w Marsylii w lipcu 2010, towarzysząc festiwalowi Musiques Interdites.
W Niemczech: w sierpniu 2010 w Hamburgu i Kiloniil pokaz towarzyszył festiwalowi Schleswig Holstein, w listopadzie 2010
w Berlinie w Hochschule für Musik Hanns Eisler, w styczniu 2011 w Lünebugu i w październiku 2011 w Görlitz.
W Polsce wystawa prezenowana była w Warszawie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) we wrześniu 2010, w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej we wrześniu 2011 oraz w Muzeum w Sosnowcu w grudniu 2011.
Autorką scenariusza wystawy jest Katarzyna Naliwajek-Mazurek z Instytutu Muzykologii UW. Wystawa powstała z inicjatywy Franka Harders-Wuthenow z Berlina we współpracy Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego, berlińskiego towarzystwa Room 28 e.V. i innych instytucji.
Mistrz – Uczeń – Mistrz Opracowanie graficzne Galeria DAP w Warszawie 2004/2005
klent: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Związek Polskich Artystów Plastyków
Wystawa z okazji 100-lecia warszawskiej Akademi Sztuk Pięknych. Przedstawia dokonania profesorów ASP w Warszawie, obejmując czasy od prezentacji Pawilonu Polskiego na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 r po czasy obecne.
(fot. Piotr Mastalerz)
Okna Projekt i realizacja wystawy fotografii autor: Jarosław Kąkol

Studio27  ▐   e-mail: biuro@studio27.pl     tel. (+48) 22 839 83 12     +48 22 839 58 25    ul. Krasińskiego 29     01-580 Warszawa