Język polski. Klucze do kultury – Projekt layoutu wnętrza Podręczniki do kształcenia kulturowego i językowego dla gimnazjum, klasy 1–3 klient: Mac Edukacja S.A.
Punkt – Projekt layoutu wnętrza Podręcznik do nauki języka niemieckiego do kl. 4–6 szkoły podstawowej klient: WSiP S.A.
Stupieni – Projekt layoutu wnętrza Podręcznik do nauki języka rosyjskiego do kl. 4–6 szkoły podstawowej klient: WSiP S.A.
Wremiena – Projekt layoutu wnętrza Podręcznik do nauki języka rosyjskiego do kl. 4-6 szkoły podstawowej klient: WSiP S.A.
Samouczki do nauki języków obcych – Projekt layoutu wnętrza Projekt rodziny samouczków, repetytoriów i rozmówek
klient: Wydawnictwo Lingo

Studio27  ▐   e-mail: biuro@studio27.pl     tel. (+48) 22 839 83 12     +48 22 839 58 25    ul. Krasińskiego 29     01-580 Warszawa